Aanmelding

U kunt zich aanmelden bij ons via de
huisarts/specialist of rechtstreeks via de directe toegankelijkheid. Na een screening en/of
onderzoek wordt het behandelplan met u doorgesproken. Zowel aanmelden als afmelden
dient telefonisch te gebeuren (afmelden
minimaal 24 uur voor de geplande afspraak).
Graag bij de eerste afspraak uw verzekeringsgegevens en een geldig
identiteitsbewijs meebrengen.